ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE TRANSPORT PASAGERI

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de maijos în cadrul Proiectului “NatureQuest”, cofinanţat de la bugetul local al municipiuluiBistriţa pe anul 2024, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cusediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, tel 0747075317, cod fiscal38398176 reprezentata prin Szell Alexandru-Marian, funcție Reprezentant Legal, încalitate de achizitor, lanseaza prezenta…