Anunț achiziție produse consumabile

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Think green, live green”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, cod fiscal 38398176 reprezentata prin Szell Alexandru-Marian, reprezentant legal, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta…

Caiet de sarcini produse consumabile

1.1. Elemente generale 1.1.1. Denumirea achizitorului: Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.2. Obiectul achizitiei: Produse consumabile  1.1.3. Locul furnizarii produselor: sediul Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.4. Fundamentarea necesitatii şi oportunitatii achizitiei:  Contract de finantare nr. 46017/04.05.2022 încheiat în baza Legii 350/2005 cu Municipiul Bistrita în calitate de Finantator.…

Anunț achiziție ecusoane Think green, live green

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Think green, live green”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, cod fiscal 38398176 reprezentata prin Szell Alexandru-Marian, reprezentant legal, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta…

Caiet de sarcini ecusoane

1.1. Elemente generale 1.1.1. Denumirea achizitorului: Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.2. Obiectul achizitiei: Ecusoane Think green, live green 1.1.3. Locul furnizarii produselor: sediul Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.4. Fundamentarea necesitatii şi oportunitatii achizitiei:  Contract de finantare nr. 46017/04.05.2022 încheiat în baza Legii 350/2005 cu Municipiul Bistrita în calitate de…

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE TRANSPORT PASAGERI

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Think green, live green”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, cod fiscal 38398176 reprezentata prin Szell Alexandru-Marian, reprezentant legal, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta…

Caiet de sarcini servicii transport pasageri

1.1. Elemente generale 1.1.1. Denumirea achizitorului: Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.2. Obiectul achizitiei: servicii de transport rutier specializat de pasageri  1.1.3. Locul furnizarii serviciilor: pe ruta Bistrița – Pensiunea Roua de Munte, Valea Mare (comuna Șanț) și retur și deplasare locală pe ruta Valea Mariilor – Valea Vinului și retur.…

CAIET DE SARCINI PRODUSE DE PAPETĂRIE

1.1. Elemente generale 1.1.1. Denumirea achizitorului: Organizatia Nationala Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.2. Obiectul achizitiei: Produse de papetarie 1.1.3. Locul furnizarii produselor: sediul Organizatiei Nationale Cercetasii Romaniei – Filiala Oscar Skrabel Bistrita 1.1.4. Fundamentarea necesitatii şi oportunitatii achizitiei: Contract de finantare nr. 46017/04.05.2022 încheiat în baza Legii 350/2005 cu Municipiul Bistrita în…

ANUNT ACHIZIȚIE PRODUSE DE PAPETĂRIE

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Think green, live green”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2022, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, cod fiscal 38398176 reprezentata prin Szell Alexandru-Marian, reprezentant legal, în calitate…