ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII PENTRU DESIGN SI EDITARE FOTO, VIDEO

Nr. 32 /24.07.2019

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII PENTRU DESIGN SI EDITARE FOTO, VIDEO

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Treasure Nature”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2019, în baza legii 350/2005, ONCR-Filiala Oscar Skrabel Bistrița, cu sediul în localitatea Bistrita, Bd. Independentei Nr. 24-26, tel 0726259069, cod fiscal 38398176 reprezentata prin Costinasi Sidor, functia Presedinte, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta solicitare de oferta. Documentatia necesara, informatii cu privire la modul de întocmire, data şi locul de depunere a ofertei/ofertelor, se pot obtine la telefon 0728259069, persoana de contact Sidor Costinași. Solicitarile pot fi transmise și electronic pe adresa office@scoutbn.ro .

Criteriul utilizat pentru achizitie este pretul cel mai scazut, în conditiile în care oferta corespunde cerintelor de natura tehnica şi cantitativa descrise în specificatiile tehnice.

Nr. Crt. Denumire serviciu UM Numar unitati Cost unitar estimat (lei, cu TVA) Cost total estimat (lei, cu TVA)
1 Servicii pentru design si editare foto, video care cuprind următoarele:

design si editari si servicii editare foto, video

editare materiale și design pentru prezentarea proiectului pe site-ul www.scoutbn.ro si pagina de facebook a organizatiei.

pachet 1 1000 1000

Serviciile vor fi prestate în perioada iulie – noiembrie 2019.

În cazul în care sunteti interesati sa prezentati oferta pentru furnizarea produselor/prestarea serviciilor/realizarea lucrarilor mai sus mentionate,  aşteptam sa ne contactati, până la data de 05.08.2019, ora 17.00.

Data

24.07.2019

Caiet de sarcini

Comments are closed.