ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE TRANSPORT PASAGERI-22.06.2017

Fundația Cercetașii Bistrițeni

Bistrița, M. Kogălniceanu 15

423324 Bistrița

Bistrița-Năsăud

http://www.scoutbn.ro

E-mail: office@scoutbn.ro      

Nr. 16/22.06.2017                                                             

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE TRANSPORT PASAGERI

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “Bio Art”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în baza legii 350/2005, Fundatia Cercetasii Bistriteni, cu sediul în localitatea Bistrita str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, tel 0726259169, cod fiscal 16043601 reprezentata prin Costinasi Sidor, functia Presedinte, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta solicitare de oferta. Documentatia necesara, informatii cu privire la modul de întocmire, data şi locul de depunere a ofertei/ofertelor, se pot obtine la telefon 0726259169, persoana de contact Corina Coman. Solicitarile pot fi transmise și electronic pe adresa office@scoutbn.ro.

Criteriul utilizat pentru achizitie este pretul cel mai scazut, în conditiile în care oferta corespunde cerintelor de natura tehnica şi cantitativa descrise în specificatiile tehnice.

Nr. Crt. Denumire produs/serviciu/lucrare UM Numar unitati Cost unitar estimat (lei, cu TVA) Cost total estimat (lei, cu TVA)
1 Servicii de transport rutier specializat de pasageri pe ruta Bistrița – Fiad și retur

Serviciile vor fi prestate astfel:

·   În data de 03.07.2017 pe ruta: Bistrița – Năsăud – Fiad, plecare din Bistrița la ora 8.00

·   În data de 09.07.2017 pe ruta: Fiad – Năsăud – Bistrița, plecare din Fiad la ora 16.00.

Se va asigura mijloc/mijloace de transport (autocar/e) pentru a transporta un numar de minim 70 de persoane.

buc 1 1611,20 1611,20

În cazul în care sunteti interesati sa prezentati oferta pentru furnizarea produselor/prestarea serviciilor/realizarea lucrarilor mai sus mentionate, aşteptam sa ne contactati, până la data de 27.06.2017, ora 12.00.

 

Data                                                                                                

22.06.2017                                                                    

Comments are closed.