ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE SONORIZARE

Nr. 42/17.08.2017

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE SONORIZARE

În vederea achizitionarii produselor/serviciilor/lucrarilor mentionate în tabelul de mai jos în cadrul Proiectului “BioArt”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în baza legii 350/2005, Fundatia Cercetasii Bistriteni, , cu sediul în localitatea Bistrita str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, tel 0728259069, cod fiscal 16043601 reprezentata prin Costinasi Sidor, functia Presedinte, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta solicitare de oferta. Documentatia necesara, informatii cu privire la modul de întocmire, data şi locul de depunere a ofertei/ofertelor, se pot obtine la telefon 0726259169, persoana de contact Corina Coman. Solicitarile pot fi transmise și electronic pe adresa office@scoutbn.ro.
Criteriul utilizat pentru achizitie este pretul cel mai scazut, în conditiile în care oferta corespunde cerintelor de natura tehnica şi cantitativa descrise în specificatiile tehnice.

Nr. Crt. Denumire serviciu UM Numar unitati Cost unitar estimat (lei, cu TVA) Cost total estimat (lei, cu TVA)
1 Servicii de sonorizare:

Serviciile de sonorizare vor fi prestate astfel:

1.     în data de 22 septembrie 2017, între orele 17 – 22.30, în Bistrița, filigoria din Parcul Municipal

2.     în data de 20 octombrie 2017, între orele 17 – 18.30, în Bistrița (locul exect de desfășurare va fi anunțat ulterior).

Serviciile de sonorizare vor fi prestate pentru fiecare eveniment în parte și vor consta în asigurarea următoarelor:

·         1 sistem de sonorizare (mixer, sistem de amplificare,boxe, sistem anti-microfonie)

·         2 microfoane: un microfon fix și un microfon fără fir pentru participanți

·         1 microfon pentru chitară;

·         asistenţă tehnică la faţa locului  –  asigurarea unui tehnician care asigură instalarea, asigurarea funcţionării echipamentelor solicitate şi asistenţă tehnică pe parcursul derulării evenimentelor.

buc 2 350 700

În cazul în care sunteti interesati sa prezentati oferta pentruprestarea serviciilor mai sus mentionate, aşteptam sa ne contactati, până la data de 19.09.2017, ora 15.00.

Data
17.08.2017

Comments are closed.