ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

ANUNT ACHIZIȚIE SERVICII DE PUBLICITATE

În vederea achizitionarii serviciilor mentionate în tabelul de mai jos  în cadrul Proiectului “BioArt”, cofinanţat de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2017, în baza legii 350/2005, Fundatia Cercetasii Bistriteni, , cu sediul în localitatea Bistrita str. Mihail Kogalniceanu, nr. 15, tel 0728259069, cod fiscal 16043601 reprezentata prin Costinasi Sidor, functia Presedinte, în calitate de achizitor, lanseaza prezenta solicitare de oferta. Documentatia necesara, informatii cu privire la modul de întocmire, data şi locul de depunere a ofertei/ofertelor, se pot obtine la telefon 0726259169, persoana de contact Corina Coman. Solicitarile pot fi transmise și electronic pe adresa office@scoutbn.ro.

Criteriul utilizat pentru achizitie este pretul cel mai scazut, în conditiile în care oferta corespunde cerintelor de natura tehnica şi cantitativa descrise în specificatiile tehnice.

Nr. Crt. Denumire serviciu UM Numar unitati Cost unitar estimat (lei, cu TVA) Cost total estimat (lei, cu TVA)
1 Servicii de PUBLICITATE

Serviciile de publicitate constau în promovarea unui spot publicitar video de 2 minute și 30 secunde, la un post de televiziune cu acoperire la nivelul județului Bistrița-Năsăud,  și realizarea a două știri tv privind activitățile proiectului BioArt. Difuzarea spotului și a știrilor se va realiza la un post de televiziune cu acoperire la nivelul județului Bistrița-Năsăud, în intervalul orar 15-23.

Spotul publicitar este realizat de către achizitor. Spotul va fi difuzat de minim 50 de ori în perioada 22.09.2017 –  24.10.2017, iar știrile se vor realiza și difuza în aceeași perioadă.

pachet 1 2100 2100

În cazul în care sunteti interesati sa prezentati oferta pentruprestarea serviciilor mai sus mentionate,  aşteptam sa ne contactati, până la data de 19.09.2017, ora 15.00.

Data                                                                                             

17.08.2017    

Comments are closed.