Istoria mişcării cercetăşeşti din Bistriţa

Încă de la începutul secolului, tinerii şi mai ales elevii de liceu, studenţii cum se numeau pe atunci s-au organizat în asociaţii cum au fost “Bistricia” a nemţilor din gimnaziu luteran sau “Dacia” a elevilor liceeni români din Bistriţa. Aceste prime organizaţii ale tineretului studios bistriţean, aveau mai mult un caracter de emancipare naţională, cu scopul de valorificarea a obiceiurilor şi tradiţiilor strămoşeşti, devenind astfel separatiste, prin condiţionarea participării tineretului la acţiunile organizate de naţionalitatea acestuia. Odată cu înfiinţarea mişcării cercetăşeşti principiile umanitare şi perfecţioniste depăşesc caracterul etnic primind un caracter al valorilor umane universale.

Mişcarea cercetăşească din Bistriţa se organizează la Liceul de băieţi “Alexandru Odobescu” în 1923, când aici ia fiinţă, sub conducerea maestrului de gimnastică Longin Bucur, prima cohortă ce purta numele memorandistului Gherasim Domide şi care număra 42 de cercetaşi. Cohorta a avut un număr impresionant de activităţi pe plan local, participând atât la Jamboreele internaţionale de la Sibiu, Mamaia, cât şi la cele din Godolo (Ungaria) şi Gdini din Polonia.

În anul 1930 se organizează la Pietriş prima tabără a cercetaşilor germani din sud-estul Transilvaniei, sub conducerea lui Alfred Bonfert, la care au participat şi cercetaşii români. La această tabără s-au pus bazele unei colaborări interetnice fructuoase. Practic din această perioadă acţiunile cercetaşilor bistriţeni au primit un caracter unitar. Sediul cercetaşilor devine Turnul Dogarilor.

În anul 1992, la insistenţele domnului Flavius Ursu, fost cercetaş şi cu sprijinul cercetaşilor seniori austrieci din Salzburg, se încearcă închegarea primei unităţi de cercetaşi din Bistriţa, lucru ce avea să devină funcţional doi ani mai târziu, în anul 1994, când ia fiinţă la Şcoala Generală Nr.2 Bistriţa (fost Liceul Alexandru Odobescu) Unitatea “Gherasim Domide” sub conducerea prof. Oscar Skrabel.

Acţiunile  cu caracter formativ pe linie cercetăşească acţiuni a căror scop este atât descoperirea propriei persoane și participarea la campuri cât și acţiuni care să implice participarea cercetaşilor la viaţa comunităţii locale.

Centrul Local Bistriţa al Organizaţiei Naţionale “Cercetaşii României” a obținut personalitate juridică, iar începând cu anul 2017 portă numele Filiala ”Oscar Skrabel” a Organizației Naționale Cercetașii României.

An de an copii, tineri și adulți descoperă cercetăşia, pornind de la zero.

Alături de cunoştinţele teoretice pe care le asimilează, fiecare dintre cercetaşi are posibilitatea de a învăţa şi exersa în teren deprinderi practice, indiferent dacă este vorba de a aprinde un foc sau a instala un cort. Toate acestea se desfăşoară sub îndrumarea liderilor adulţi, atestaţi, având la activ stagii de pregătire pentru lideri şi peste 2 ani de activitate cercetăşească.

Unul dintre cele mai importante lucruri la cercetaşi este prietenia care se leagă între ei, spiritul de echipă care animă această mică-mare familie.

Comments are closed.